Pågående prosjekt for å vurdere etablering av ny fotballklubb i Gauldalen

Postet av Flå IL den 18. Jul 2015

Til våre medlemmer


Fotba
llavdelingene i Flå, Hovin og Lundamo IL har etter å ha benyttet samarbeidslag gjennom flere sesonger, nå fått beskjed fra Trøndelag fotballkrets om at man ikke får ha slike sammenslåtte lag fra flere klubber flere sesonger.

Man har også i stor grad problemer med å fylle de ulike vervene i fotballavdelingene, og samme utfordringene ser man ift å finne trenere og oppmenn til lagene.

Med disse punktene i bakgrunnen har man satt ned en gruppe med representanter for de tre klubbenes fotballavdelinger til å skissere en mulig etablering av en ny fotballklubb i Gauldalen. Målet er å få denne til å fungere som "moderklubbenes fotballavdeling", med den tilhøriget til lokalsamfunnet som man har idag.

Fotballavdelingens representanter i gruppen er Anders Holte og Magne Lundemo.

Hovedstyret i Flå Idrettslag ser det som sin rolle å få frem god og saklig informasjon, og få debatt rundt denne prosessen. Vår rolle er ikke å ta parti for den ene eller den andre løsningen, men sørge for at medlemmenes ønske om resultat, blir ivaretatt.

Vi håper flest mulig av våre medlemmer engasjerer seg i denne diskusjonen, da det jo er en prinsippielt viktig sak som påvirker Flå Idrettslag i årene fremover.
Det vil bli gjennomført både et medlemsmøte med informasjon og en medlemsavstemning hvor man får frem medlemmenes ønske i saken.


Vi påpeker i den sammenheng viktigheten av å ha betalt medlemskontingenten i Flå IL for 2015. Fakturaer skal være sendt ut på epost og pr post til de vi ikke har lyktes å nå per epost, så gi beskjed på info@flaail.no om du fortsatt ikke har mottatt faktura fra oss.


Her finner du linker til informasjon fra prosjektgruppenMed vennlig hilsen

Hovedstyret i Flå Idrettslag.


Kommentarer

— Guest