KALDVELLOSEN

KaldvellosenDu står nå ved utløpet av bekken Kaldvella. Bekken starter ved utløpet av Litj-Kaldvellvatnet på Flåmarka. Den øvre del av bekken er en beskjeden fjellbekk, men den har likevel klart å skjære seg ned i en dyp kløft i fremre del av sandterrassen i Kaldvelldalen. Går du inn i denne kløfta, vil du oppdage at bekken får en rekke tilløp fra kilder som springer frem fra sandlagene. Navnet sitt har Kaldvella fått etter de kalde vellene (oppkomme) i Kaldvelldals-terassen. Disse kildene kommer fra Langvatnet, som er Nord-Europas største dødisgrop (vil du lese mer om dette, kan du gå til trimposten ved Langvatnet). Det ble i tidsrommet 1917-1920 bygd en demning i nordenden av Litj-Kaldvellvatnet, for å regulere vasstilførselen for dammene nede i dalen. Demningen står fortsatt som et minne om at Flå i sin tid hadde ganske livlig industri knyttet til Kaldvella. Bygdefolket i Flå har opp gjennom tida utnyttet Kaldvella i stor grad, til sagbruk kanskje allerede så tidlig som på 1600-tallet. Det var størst aktivitet i perioden 1800-1950: I tillegg til strøm til husstander i bygda, kvernsteiner, sagbruk, vadmelsstamper og drift av trøskeverk, står man igjen med minst 10 bedrifter som har sett dagens lys ved hjelp av denne bekkens vasskraft. Omkring 1950 var det 8-9 sagbruk og 2 høvlerier i Flå. Kaldvella er ikke en lang elv, og det meste av virksomheten foregikk over en strekning på tre-fire kilometer. For folket som levde i det vesle grendesamfunnet i Flå, var vasskraft fra Kaldvella av stor betydning. I dag er det ikke mye virksomhet knyttet til denne bekken, men inne i Fremosdalen blir det temperaturstabile vatnet brukt til utklekking av fiskeyngel ved settefiskeanlegget. Så Kaldvella er fortsatt en verdifull naturressurs. (Kilde: Endre Hugdal)

TURTIPS: 

Fra Kaldvellosen anbefaler vi to turtips:

Fra Kaldvellosen kan du gå videre nordover langs Gaula, mot Gammelelva Naturreservat. Det er ikke sammenhengende sti hele vegen, men det skal være mulig å gå her. Ta hensyn, ikke gå på dyrkamark.

Fra Kaldvellosen kan du følge vegen/stien sørover langs Gaula helt til utløpet av bekken Møsta (ca 2,2 km). En kjempefin tur langs Gaula for store og små, med laksefiske, yrende fugleliv og nydelig blomsterflora. 

Ta hensyn, ikke gå på dyrkamark. Ved Møstaosen finner du også en trimpost.

Andre turtips: 

Følg Kaldvella fra utløpet fra Litj-Kaldvellvatnet og ned til bygda. En kronglete, men spennende tur i vårt eget nærområde!

Ta med deg bestefar/-mor eller andre pensjonister som er oppvokst her i Flå på tur langs Kaldvella, så kan du kanskje få høre spennende historier om livet langs Kaldvellbekken.