Bekymring for barn og unge

Flå idrettslag

Idretten, å være en del av et lag, et fellesskap skal være noe godt, noe positivt, en plass å vokse, en plass å bli anerkjent, en plass å oppleve fellesskap, en plass å oppleve engasjement og glede. 

Trenere, instruktører, lagledere, foreldre, tilskuere, lagspillere og venner - ja hele samfunnet har en ansvar for å sikre at det er disse opplevelsene barn og unge får med seg gjennom sine erfaringer med å være en del av idretten. 

Likevel er det ikke alle barn som har disse erfaringene. Barn og unge opplever både krenkelser, mobbing, seksuell trakassering og overgrep både i og utenfor idretten. 

Alle som har med barn og unge har et samfunnsansvar, en meldeplikt, dersom de blir kjent med eller mistenker at noen barn utsettes for fysiske eller psykiske krenkelser, både i og utenfor idretten. Lagledere, trenere og instruktører skal være kjent med og følge disse retningslinjene

Gjennom idretten møtes en mange barn og unge og det hender man får en dårlig magefølelse, det trenger ikke handle om forhold som skjer gjennom idretten, magefølelsen kan også handle om hvordan barnet eller ungdommen har det utenfor idretten også. Vi har alle et ansvar for de barna vi møter, ikke bare i det tidsrommet vi møter dem. Blir en gjennom sitt møte med barn og unge mistenksomme eller kjent med forhold som nevnt over har hver og en av oss et ansvar for å melde en bekymring til barnevernstjenesten eller varsle politiet. 


Du har mistanke om at et barn eller ungdom ikke har det bra hjemme:

1: Er du usikker på om din bekymring er reel, snakk med andre du samarbeider med i idretten om de har utfyllende informasjon eller om dere er flere med samme mistanke. 

2: Vær modig og snakk med barnet eller ungdommen. Spør direkte spørsmål, vis at du tåler at de forteller sannheten. Vær ærlig på hva du kan gjøre. 

Å snakke med barn og unge er viktig, her finner du hjelp til hvordan en kan snakke med barn og unge om vanskelige ting. 

3: Er du fortsatt usikker på alvorlighetsgraden i din mistanke eller din magefølelse finner du mer informasjon her

4: Meld til barnevernet, det kan du gjøre ved å kontakte lokalt barnevern eller ved å gå hit. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. 


Du har informasjon om at et barn eller ungdom utsettes for vold eller seksuelle overgrep:

1. Umiddelbart kontakte politiet, vær med barnet eller ungdommen til du har snakket med politiet og fått veiledning i hvordan du skal forholde deg til situasjonen. 

2. Vær en modig og trygg person for barnet eller ungdommen. 

3. Varsle styret i ditt idrettslag om situasjonen, husk da taushetsplikten, slik at du bli i varetatt og idrettslaget får fulgt opp saken. 

     3.1. Idrettslaget følger da opp saken gjennom snakke med deg dersom du har behov for det. 

     3.2 Dokumentere handlingsforløpet, om varslinger, kartlegge om dette kunne vært oppdaget tidligere i de aktiviteter idrettslaget har vært ansvarlige               for, sikre at erfaringen bidrar til økt kompetanse og trygghet til alle som har et ansvar i idrettslaget på å oppdage, varsle og håndtere slike                         situasjoner. 


Flå idrettslag har to overordnede prinsipper på området overgrep og seksuell trakassering: 

Vi har oppdagerkompetanse

Vi er modige for våre barn og unge