Styringsgruppen FLH 2023-2024

Håndballavdelingen er er samarbeid mellom Flå IL og Lundamo IL.
Gjennom en samarbeidsavtale klubbene mellom har de felles styre og økonomi. Styrevervene er fordelt mellom de to klubbene. 


Styret 2023-2024

Leder:

Kristine Setting

Telefon:456 19 417

Send epost


Økonomikontakt:

Ann Kristin Bolland 

Telefon: 934 61 947

Send epost


Kiosk/dugnadsansvarlig:                           

Katrine Wean Handberg

Send epost


Dommerkontakt                                 

Steinar Holten

Telefon: 463 35 608

Send epost

Nestleder:

Veronika  Høyem 

Telefon: 942 50 804


Send epost


Styremedlem/Materialforvalter:

May Skogstad

Send epost


Sekretær:                          


Send epost


Sportslig (laglederkontakt):                          

Maria  Aalvik Løberg

Telefon:

Send epost

 


Flå/Lundamo håndball.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom håndballavdelingene i Flå IL og Lundamo IL.

Denne samarbeidsavtalen sikrer et godt håndballtilbud til alle, og sikrer tilvekst samt utvikling innenfor håndballmiljøet i lokalmiljøene. Klubbene samarbeider om alle lag i begge idrettslagene.


Årshjul håndball