Styringsgruppen FLH 2023-2024

Håndballavdelingen er er samarbeid mellom Flå IL og Lundamo IL.
Gjennom en samarbeidsavtale klubbene mellom har de felles styre og økonomi. Styrevervene er fordelt mellom de to klubbene. 


Styret 2023-2024

Leder:

Veronika  Høyem 

Telefon: 942 50 804

Send epost


Økonomikontakt:

Asbjørn Bagøyen

Send epost


Kiosk/dugnadsansvarlig:                           

Merete Bolland

Send epost


Dommerkontakt                                 

Steinar Holten

Telefon: 463 35 608

Send epost

Nestleder:

Ann Kristin Bolland 

Telefon: 934 61 947

Send epost


Styremedlem/Materialforvalter:

May Skogstad

Send epost


Sekretær:                          

Silje Berdal

Send epost


Sportslig (laglederkontakt):                          

Lillian Høiås

Telefon: 993 76 685

Send epost

 


Flå/Lundamo håndball.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom håndballavdelingene i Flå IL og Lundamo IL.

Denne samarbeidsavtalen sikrer et godt håndballtilbud til alle, og sikrer tilvekst samt utvikling innenfor håndballmiljøet i lokalmiljøene. Klubbene samarbeider om alle lag i begge idrettslagene.


Årshjul håndball