MØSTAOSEN

Møstaosen

Grunneier: Kåre og Kari Slåen

H.o.h: 23 m


Posten er plassert ved elva Gaula. Litt lenger sør finner dere bekken, Møsta. Den kommer fra to små vatn i Horg, Møstavatna. Den har hatt løpet sitt langs den gamle kommunegrensa mellom Horg og Flå.


Her ved Møstaosen går Møsta ut i elva Gaula, som er en av Norges største og beste lakseelver.


Møsta har vært (og er) en fin gytebekk for sjø-ørret. Ørreten kommer oppover bekken om høsten for å gyte.


Turtips: Hvis du kommer deg over Møsta, kan du gå forbi gården Høyset og videre opp til E6. Der er det fortau hele veien tilbake til Prix. Det er også en trimpost ved Kaldvellosen nordover langs Gaula ved jernbanekrysset