LANGVATNET

Langvatnet


Parker ved Lysløypa på Fremo. Gå tilbake og fortsett bortover Langvassvegen.. Fortsett forbi tettbebyggelsen og videre bortover veien så kommer du til trimposten etterhvert.


Grunneier : Stein Hova

H.o.h.     : 168 m


Bre-elvavsetning ble dannet ved en smeltevannsstrøm mellom Selbusjøbassenget og Gauldalen.


Dette er en grunnvannsforekomst. Grunnvannsstrømmen går fra dalsidene og mot Langvatnet, som er en stor dødisgrop uten synlig avløp. Det er minst 50 m med sand og grus her.


Det går en grunnvannsstrøm fra Langvatnet og mot sørvest. Herfra kommer vannet i Fremo Vassverk, et av landets beste drikkevannkilder. Foreløpig utnyttes bare 1/10 av potensialet til vannforsyning.