Hovedstyret fra mars 2024

Leder:

Gunn Lauritzen

Telefon: 406 32 602
Epost:

leder.flail.styret@klubbkontor.no


Nestleder:
Anita Engan
Telefon: 986 38 755
Epost:

nestleder.flail.styret@klubbkontor.no

Leder Allidrett: 
Heidi Hollakleiv 
Telefon:xxx xxxxx
Epost:

Leder Håndball:
Kristine Setting
Telefon:xxx xx xxx
Epost:leder.flalundamo.handball@klubbkontor.no

Leder Ski:

Thomas Holthe 

Telefon: 924 18 787  
Epost:leder.flail.ski@klubbkontor.no


Leder Trim:Brit Eva Eidsmo
Telefon: xxx xx xxx
e-post: leder.flail.trim@klubbkontor.no


Leder Langmyra:Ketil Reitan
Telefon: 934 04 891
e-post: ketil@reiboror.no


Litt historikk om Flå Idrettslag

Flå Idrettslag er ett av de eldste idrettslagene i distriktet. Organisert idrett har vært drevet siden stiftelsen av Flaa Idrætslag 10. februar 1894. Idretten har hele tiden stått i sentrum, og har hatt en enorm betydning for vennskap mellom mennesker. Aktiviteten er fortsatt svært stor, med avdelinger for ski, håndball, fotball, ABU (aktive barn og unge) og trim.

I 1905 ble navnet forandret til Skilaget Urd, og kort tid etter ble det organsiert slik at laget tok opp flere idrettsgrener på programmet, slo seg sammen med Flaa Idrætslag og ble hetende Idrettslaget Urd. Thomas Borthen var her særlig aktiv, fra 1911- 1929 var han formann i tilsammen 11 år. Han var en allsidig idrettsmann, og hadde stor betydning for skiidretten i Flå disse årene.

Idrettslaget ble var også svært aktiv i friidrett og turning. Det medførte en lang periode med gode resultater. Fotballen var i starten skilt fra Urd, og Ler Fotballag ble stiftet i 1910. I 1923 ble fotballen underlagt Urd Idrettslag, og sportlig sett klarte de å markere seg godt som ett av de beste i kretsen, noe som mer eller mindre varte til begynnelsen av 80-tallet.

Så kom en periode hvor arbeidsløshet og uro førte til at laget ble splittet i 1933/34 da A.I.L Frigg ble stiftet.

Under krigen ble det satt en stopper for all organsiert idrett, men allerede før krigen var slutt, ble Sæterrennet arrangert for 1. gang (illegalt 15. mars 1945).

I begynnelsen av 1947 ble det enighet i begge lag om å slå sammen til ett idrettslag, og søndag 23. november 1947 ble det første årsmøtet i nåværende Flå Idrettlag avholdt. Da kom også avdelinger for orientering og håndball inn i idrettslaget. For de som ikke ønsket å satse på aktiv konkurranseidrett, ble trimavdelingen ett tilbud. Sigurd Fremo sto i spissen for Langmyra med skiløype på 12 km. Gudrunhuletrimmen arrangeres i år (2019) for 42. gang, og er et populært turarrangement.

BenditCup er idrettsalgets største arrangement, og ble i starten kalt St.hans cup, senere Flå Cup. Denne fotballcupen har vært arrangert årlig siden 1984, og er blitt ett av regionens størte cuper.

Det arrangeres også flere skirenn, og håndballcuper i regi av Flå Idrettlag. Idretten lever i beste velgående i bygda Flå.

Teksten er hentet fra Flå Idrettslags jubileumsbok fra 1994, skrevet av Olaf Bolland, Berit J.Holthe, Harald Kullbotten og Ole Øian.Epost til hovedstyret:
leder.flail.styret@klubbkontor.no

Telefon leder:406 32 602

Postadresse:
Flå Idrettslag
Postboks 29
7235 Ler

Fakturaadresse Flå IL:
faktura@flaail.no

Organisasjonsnummer:
983 258 530

Betaling: 

Parkering Langmyra trykk her

Medlemskontingent trykk her

Step/styrkesirkel/basis Vippsnr. 525752


Referat