BORTSVOLLEN

Bortsvollen


Grunneiere:

Merethe Støvring, Fautgården på Ler

Gunnar Senneset, Borten Øvre


H.o.h.: 406 m


Idag er dette en nedlagt setervoll, som brukes kun til rekreasjon.


Meni Aslak Bolts Jordebok fra 1432 står faktisk Bortsvollen registrertmed eget bruksnummer. Dvs at det bodde fastboende her. Denne boka bletrykt opp på nytt i 1852, og har vært en viktig middelalderkilde iNorge.


Senereble det seterdrift for de to gårdene Fautgården og Borten Øvre påLer. Setringen sluttet på 1960-tallet.Adkomst:

Se beskrivelse til Kaldvellvatnet og fortsett rød sti merket derifra. Du kan også gå fra Rangåa merket sti.