STYRKESTIEN

Styrkestien


Gå fra Rødlåven (låven oppom skolen), forbi eika langs åkerkanten. Videre over bekken Bortna, via Gapahuken og ned igjen til Rødlåven. Styrkestien er en opparbeidet grussti på 1,3 km med ulike styrkeøvelser man kan utføre underveis. Det er benker så man kan ta seg en hvil. Stien er tilrettelagt for barnevogn og rullator/rullestol.