Organisasjonsplan


Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi pliktig å ha en oppdatert organisasjonsplan som regulerer idrettslagets interne organisering og aktivitet. Organisasjonsplanen skal godkjennes av årsmøtet hvert år, og gir reglene styret skal arbeide etter gjennom året.


Flå Idrettslags gyldige organisasjonsplan finner du her

Organisasjonsplan Flå IL 2024-2025.pdf

Lovnorm Flå IL årsmøtet 2024.pdf