Reiseregning

Om du skal ha refundert reiseutgifter benytter du følgende skjema:
mal_reiseregning_2015 Flå Il.xls.
Reiser som skal ha refusjon, skal være godkjent skriftlig av avdelingsleder før reisen starter.
-Hovedstyret

Utgiftsrefusjon

Om du skal ha refundert utlegg du har hatt for Flå il, benytter du følgende skjema:
Mal_Utgiftsrefusjon Flå IL.xls


Rutiner for påmelding av lag til Cuper etc

Lagleder melder på laget.
For å få betalt påmeldingen, gjelder følgende:
  1. Få faktura fra arrangør, som sendes kasserer@flaail.no
  2. Betale selv, og få refundert pengene ved hjelp av refusjonsskjema som godkjennes av avdelingsleder.
Husk å legge ved nødvendige kvitteringer.
Kasserer fører IKKE over penger til arrangører eller oppmenn for betaling av påmeldingsavgifter.Mal forslag  årsmøte

Saker som et medlem ønsker behandlet av Årsmøtet, må sendes styret senest to uker før åtrsmøtet. det er ønskelig at  følgende mal  benyttes
Forslag til årsmøtesak - mal.doc