Flå Idrettslag har følgende priser på medlemskap:

  • Enkeltmedlemsskap kr 200,-
  • Makspris for hele familien, kr 400,-

Ved fylte 18 år trer medlemmet ut av familierelasjonen, og blir enkeltmedlem.


Merk innbetalingen Medlemskontingent , årstall og navn på de som betalingen gjelder for.


Betalt medlemskap er hele grunnlaget for å delta i aktiviteter i klubben, samt ha adgang til årsmøtet, som er klubbens bestemmende organ.Får å  melde deg inni  Flå Idrettslag kan du  trykke her: 

JEG VIL BLI MEDLEM

Dersom du har vært medlem i et idrettslag tidligere har du mest sannsynlig en bruker og kan bruke den til å logg deg inn og komme direkte til innmeldingen. Dersom ikke oppretter du en bruker og får da valg om du vil melde inn deg selv eller et barn. I innmeldingsskjema får du mulighet til å opprette og administrere familiemedlemskap. 

Du vil  kunne håndtere ditt medlemskap i Flå IL gjennom  å  logge  deg inn i Min idrett på senere tidspunkt også. 

Hvis  du  oppdager  feil  ved ditt medlemskap, har problemer med å  logge inn eller  betale ta kontakt  med  : 

Aktivitetskoordinator:
Linda Havdal
Telefon: 938 60 744
Epost: aktivitet.flail.styret@klubbkontor.no