Infoskriv til alle i Flå/Lundamo håndball

 

Flå/Lundamo håndball er en samarbeidsklubb mellom Flå og Lundamo, og er et tilbud for alle fra 6 år. 

SPOND:

Alle klubbens lag skal ha egen spond gruppe. I tillegg til at klubben styrer en spond gruppe der alle foresatte skal være medlemmer. 

Dette er invitasjoner du som foresatt/spiller vil få av lagleder når du har vært i kontakt med gjeldende lag for ditt barn/deg. 

Håndballen starter opp ca. i september, med kampstart i oktober. Info om oppstart vil komme på flere plattformer. Vigilo, som er skolens plattform, skjermer på butikkene Ler og Lundamo, vår Facebook side og klubbenes hjemmeside. Om det er andre spm. du/dere sitter med ang oppstart så er det bare og ta kontakt. 

 

CUP:

Lagene fra 11 år vil få tilbud om å delta på julecupen Melhus. De minste lagene kan delta på flere miniturneringer rundt om i distriktet om det er ønskelig. 

Som avslutning tilbyr vi lag fra 10 år å delta på reisecup. På en slik cup vil det bli fakturert en egenandel. Denne summen varierer ut ifra hvor man reiser. 

 

AKTIVITETSAVGIFT:

For alle lag blir det fakturert 1 aktivitetsavgift pr år, og den kommer i slutten av oktober. Ved uteblitt betaling kan styret nekte muligheten for trening og kamp. Aktivitetsavgiften er med å dekke påmelding av lag, trøyer, utstyr i lag bag, påmelding cuper, trenerutgifter og halleie på kamp. Siste gjelder kun for seniorlagene. 

 Satsene for i år er:

Mini (6-7 år) 

Gratis

J/G 8 år

300,-

J/G 9 og 10 år

400,-

J/G 11 år

500,-

J/G 12 år

600,-

J/G 13 år

700,-

J/G 14 år

800,-

J/G 15 år

900,-

Herre (fra 16 år)

1500,-

Dame (fra 16 år)

1500,-


 

 

 

 

TRENINGSTIDER:

Klubben har mange ønsker om hvordan treningstilbudet skal være, men dessverre får vi ikke til alt. For de minste spillerne våre, fra 6 år tom 10 tilbys det 1 trening i uka på 1 time. 

For de som er eldre fra 11 år tom senior er det 2 treninger i uka. Om det er hel hall, eller om den må deles med et annet lag er ikke noe vi kan si på forhånd. Men vi prøver å legge til rette for at alle skal ha best mulig treningstid. 

 

DUGNAD:

I løpet av sesongen har alle lag forskjellige dugnader de gjennomfører. Klubben har digitalt loddsalg i november og mars. Hvert lag må også ha 2 arrangørdager i Horghallen gjennom sesongen. Her prøver klubben å legge til rette for at de lagene som er arrangør, også har egne kamper. Hvert lag vil også bli satt opp til å delta på ett arrangement som klubben setter. Det kan være kampdag for mini, håndballskole, kick off, pubkveld etc.  (For mer info ang arrangørdag henvises det til arrangørskriv som ligger under filer på «foresatte spond»)

Klubben har som mål å holde utgiftene nede, og er derfor avhengig av at alle er med å bidra på dugnad. 

 

KLÆR OG UTSTYR

Klubben sørger for trøyer til alle spillere, men spiller må selv erstatte denne om den kommer bort eller om den ødelegges på egenhånd. 

Andre klubbklær som overtrekks klær, shorts, jakke etc. må spiller selv kjøpe på Sport 1 Melhus. Klubben gjennomfører 1-2 ganger i året en felles bestilling. Klubben ønsker at alle stiller på kamp/cup med klubbgenser og svart shorts.                                                                                                                                          (For mer info ang klubbens kolleksjon, finnes skjema med bilde og pris under filer på «foresatte spond» og hjemmesidene )

 

Det gis 20% på Sport 1 Melhus på alle klubbklær og håndballutstyr. Ved felles klubbestilling vil det bli gitt 30% på alle klubbklær.  

 

ANNEN INFO

Klubben ønsker å starte tidlig med rekrutering av dommere og trenere. Det kan derfor være ungdommer som er med på teknikktrening, håndballskole og ordinære treninger. 

Det vil også være mulig for alle spillere fra J/G 12 år å melde seg opp som klubbdommer. De vil da få en barnedommerveiledning og kunne være med å dømme kamper fra 6-10 år. 

 

 

 

 

SPILLERUNDERSØKELSER

Klubben arrangerer spillerundersøkelse før jul. Det er en anonym undersøkelse der spiller svarer kort på noen spm. som omhandler treninger, lagledelse, kamper etc. Her ønsker vi at foresatte er med å fylle ut sammen med spiller. Det er også mulig for foresatte å kommentere anonymt. Styret vil etterpå gå gjennom pr lag og gi tilbakemelding til lagledelsen på resultatet. Det er lagledelses ansvar å informere foresatte gruppen om resultatet. 

 

TILSYNSVAKTKURS

Hvert lag vil ha bruk for noen som har godkjent tilsynsvaktkurs i Horghallen og Lundahallen. Det blir satt opp kurs tidlig i sesongen der vi ønsker at noen foresatt pr lag gjennomfører dette. Det er et lite kurs med varighet på ca. 30 min en kveld. Tilsynsvakter vil vi ha bruk for under treninger etter kl. 19.30, og i helger under cuper og arrangørdager. Mer info om dette vil komme fra lagleder i løpet av den første tiden av sesongen. 

 

 

TEKNIKKTRENING:

Klubben ønsker å tilby våre spillere teknikktrening hver fredag gjennom sesongen. Her vil det også være mulig for spillerne å ta teknikkmerker i tråd med NHF sine regler. 

Vi ønsker at denne treningen skal være en artig plass for spillerne og møte andre spillere fra samme klubb og naboklubber. Tribunen er åpen for alle foresatte som ønsker å være til stede. Klubben ønsker å videreføre servering av kaffe og vaffel på teknikktreningene, men er avhengig av at flere kan delta med steking. Klubben tar all utgift på disse dagene. 

 

KONTAKTINFO TIL HÅNDBALLSTYRET:

Skulle det være flere ting du lurer på, så bare ta kontakt med noen av de under. 

Håper å se mange barn, unge og voksne i hallene det neste året.

Verv og navn

Mail

TLF

Leder, Veronika Høyem

Leder.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

942 50 804

Nestleder, Ann Kristin Bolland

nestleder.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

934 61 947

Økonomi, Asbjørn Bagøien

okonomi.flalundamo.handball@klubbkontor.no  

478 40 473

Material, May Therese Skogstad

material.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

451 38 389

Sekretær, Silje Mari Berdal

styremedlem1.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

924 96 238

Sportslig,

sportslig.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

 

Laglederkontakt, Lillian Høiås

Lill.h74@gmail.com 

993 76 685

Kiosk/dugnad, Merethe Bolland

tiltak.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

456 87 501

Dommeransvarlig, Steinar Holten

dommer.flalundamo.handball@klubbkontor.no 

463 35 608

 

 

 

 

 

 

 

Sportslig plan for Flå/Lundamo Håndball

Den sportslige planen er grunnlaget som forteller hva det sportslige fokuset skal være, ut ifra hvilket alderstrinn lagene spiller på. 

 

Sportslige ambisjoner

Vi ønsker at Flå/Lundamo håndball skal ha lag både på dame og herre seniornivå som ønsker å spille for å utvikle seg. Hovedargumentene for dette er at det skal være mulig å bli i klubben til og med voksen alder, og for at aldersbestemte lag skal kunne ha ambisjoner om å bli en del av dette.

 

Etisk del

Vi skaper trygge og gode rammer for våre utøvere hvor de skal oppleve mestring, utfordring og utvikling både individuelt og kollektivt. 

 

Generell informasjon om hospitering/ deltagelse treninger utover eget lag

Flå/Lundamo håndball har faste retningslinjer som gjelder for hospitering/ deltagelse treninger utover eget lag

Ved ønske om hospiteringsmuligheter/ deltagelse treninger utover eget lag/ over i alder tas det kontakt med sportslig leder/ leder i styret før det opprettes dialog med trenere annet lag/foreldre eller spillere Dialog med kun spiller gjelder senior/ over 18 år, under dette skal foreldre/foresatte informeres og innhentes godkjenning fra først.

Sportslig plan kan redigeres inntil 3 ganger i året ved trenerforum. Det skal da være et styremedlem som organiserer dette. 

 

Føringer for sportslig utvikling

ÅRSTRINN

MESTRINGSMÅL

HVORDAN

VERKTØY

6 – 8

Ballfølelse

 

Kast og mottak

 

Motivasjon

 

Trivsel

 

Lagfølelse

Mest mulig øvelser med ball

 

Stafetter, konkurranser og leksorienterte øvelser

 

Keeperøvelser som alle deltar på

 

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

 

Kun positive tilbakemeldinger

 

Alle skal føle seg sett

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportslig utvalg

 

www.handball.no > Utvikling > Barnehåndball

 

Boka «Kjappfot»

 

www.youtube.com >søk>handballtraining for children

 

Trener 

8 – 10

Kast og mottak

 

Ballbane

 

Knær over tær

 

Finter

 

Duell

 

Forsvar

 

Skuddtrening

 

Motivasjon

 

Trivsel

 

Lagfølelse

Mest mulig med ball

 

Mottak: tommeltottene sammen

 

Pasning: Pekefot, sirkelkast, piskekast og støtpasninger. Sikt etter mottakers brystkasse (se mottak) 

 

Duelløvelser en mot en

 

Standskudd, hoppskudd med 1 – 2 – hopp – skyt 

 

Keepertrening

 

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

 

Kun positive tilbakemeldinger

 

Alle skal føle seg sett

 

 

 

 

Sportslig utvalg

 

www.handball.no > Utvikling > Barnehåndball

 

Boka «Kjappfot»

 

www.youtube.com >søk>handballtraining for children

 

Trener 

10 - 12

Kast og mottak

 

Ballbane

 

Knær over tær

 

Finter

 

Duell

 

Forsvar (3-2-1)

 

Skuddtrening

 

Fysikk

 

Motivasjon

 

Trivsel

 

Lagfølelse

Mest mulig med ball

 

Basic: pasninger og mottak

 

Øvelser rundt rollefordelinger i forsvar

 

Øv på støting og blokking

 

Begynn med rulle som basis for angrepsspill

 

Duell-øvelser en mot en

 

Keepertrening

 

Begynn med planke konkurranser, armhevinger, sit-ups og spensthopp

 

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

Kun positive tilbakemeldinger

Alle skal føle seg sett

Sportslig utvalg

 

www.handball.no > Utvikling > Barnehåndball

 

Boka «Kjappfot»

 

www.youtube.com >søk>handballtraining for children

 

Trener

12 - 14

Basic

 

Fysikk

 

Forsvar (6 – 0)

 

Ankomst

 

Kontra

 

Avtale(r)

 

Skuddvarianter som standardskudd, hoppskudd, stegskudd og underarmskudd

 

Rullespill i angrep

 

Utholdenhet

 

Spillforståelse

Mest mulig med ball

 

Basic: pasninger og mottak

 

Øvelser rundt rollefordelinger i forsvar

 

Øv på støting og blokking

 

Begynn med rulle som basis for angrepsspill

 

Duelløvelser en mot en

 

Keepertrening

 

Begynn med planke konkurranser, armhevinger, situps og spensthopp

 

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

Kun positive tilbakemeldinger

Alle skal føle seg sett

Sportslig utvalg

 

www.handball.no > Utvikling > Spillerutviklingstrapp

 

Boka «Kjappfot»

 

www.youtube.com >søk>handballtraining 

14 - 16

Basic

 

Fysikk

 

Forsvar (6 – 0)

 

Ankomst

 

Kontra

 

Avtale(r)

 

Skuddvarianter som standskudd, hoppskudd, stegskudd og underarmskudd

 

Frispill med høyt trykk i etablert angrep med avtaler og rullspill som basis

 

Utholdenhet

 

Spillforståelse

Mest mulig med ball

 

Basic: pasninger og mottak

 

Øvelser rundt rollefordelinger i forsvar

 

Øv på støting og blokking

 

Begynn med rulle som basis for angrepsspill

 

Duelløvelser en mot en

 

Keepertrening

 

Begynn med planke konkurranser, armhevinger, situps og spensthopp

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

Kun positive tilbakemeldinger

Alle skal føle seg sett

Sportslig utvalg

 

www.handball.no > Utvikling > Spillerutviklingstrapp

 

Boka «Kjappfot»

 

www.youtube.com >søk>handballtraining

 

Trener

16 - Senior

Forsvar (6 – 0)

 

Ankomst

 

Kontring

 

Frispill med høyt trykk i etablert angrep med avtaler og rullspill som basis

 

Skuddvarianter som standskudd, hoppskudd, stegskudd og underarmskudd

 

Basic

 

Utholdenhet

 

Ansvar

Mest mulig med ball

 

Basic: pasninger og mottak

 

Øvelser rundt rollefordelinger i forsvar

 

Øv på støting og blokking

 

Begynn med rulle som basis for angrepsspill

Duelløvelser en mot en

Keepertrening

 

Representere klubb ned mot aldersbestemt for å gi klubbfølelse, motivasjon og refleksjon til seg selv og spillere på aldersbestemt.

Forebyggende styrketrening

Alle utøvere skal hilse på hverandre når de møtes på trening/kamp/eller i hallen

 

Positivitet som grunnholdning

Trener og Sportslig utvalg