Vil  du  bli medlem i  Flå Idrettslag. 

Dette gjør  du enkelt ved å  trykke på  linken 

JEG VIL  BLI MEDLEM 

Flå Idrettslag har følgende priser på medlemskap:


  • Enkeltmedlemsskap kr 200,-
  • Makspris for hele familien, kr 400,-

Ved fylte 18 år trer medlemmet ut av familierelasjonen, og blir enkeltmedlem.


Merk innbetalingen Medlemskontingent , årstall og navn på de som betalingen gjelder for.


Betalt medlemskap er hele grunnlaget for å delta i aktiviteter i klubben, samt ha adgang til årsmøtet, som er klubbens bestemmende organ.


Du vil  kunne håndtere ditt medlemskap i Flå IL gjennom  å  logge  deg inn i Min idrett

Hvis  du  oppdager  feil  ved ditt medlemskap, har problemer med å  logge inn eller  betale ta kontakt  med  : 

Leder:

Gunn Lauritzen

Telefon: 406 32 602
Epost:

leder.flail.styret@klubbkontor.no

Nestleder:
Anita Engan
Telefon: 986 38 755
Epost:

nestleder.flail.styret@klubbkontor.no

Aktivitetskoordinator:                     
Linda Havdal
Telefon: 938 60 744
Epost: aktivitet.flail.styret@klubbkontor.no