INNKALLING ÅRSMØTE 2022

Postet av Flå IL den 13. Feb 2022Til medlemmene i Flå Idrettslag

13.02.2022


Innkalling til Årsmøte i Flå Idrettslag
 
søndag 13.03.2022 kl 19:00 på Flå skole. SFO-rommet. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet av Årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar 2022 til leder Gunn Lauritzen, enten på epost til leder.flail.styret@klubbkontor.no, eller pr post til Møstadalsvegen 446  7234 Ler. Det ønskes at forslags-mal som finnes  på  Flå IL  sin hjemmeside  brukes.   Ønskes  mal på papir ,  ta kontakt med leder  Gunn Lauritzen 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før Årsmøtet på idrettslagets hjemmeside og Facebookside. Ønskes saksdokumenter på papir, ta kontakt med leder Gunn Lauritzen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Flå Idrettslag i minst én måned før årsmøtedato, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flå Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om Årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se Flå Idrettslags organisasjonsplan. 

For avholdelse av Årsmøtet forutsettes det at koronasituasjonen er såpass under kontroll at alle som ønsker, kan delta på Årsmøtet i henhold til de gjeldende smittevernreglene. Hvis dette ikke er mulig, vil møtet bli utsatt.

Ved spørsmål som gjelder Årsmøtet, kan enten leder Gunn Lauritzen  (tlf 406 32 602) eller nestleder Maria Langland Nyutstumo (tlf 992 26 964) kontaktes. 

 

Velkommen til Årsmøte!

Med vennlig hilsen Hovedstyret  Flå ILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.