Vil du bli en del av teamet i Flå il? Da vil vi høre fra deg!

Postet av Flå IL den 9. Des 2020


Flå il søker flere personer som interesserer seg for idrett, allsidig aktivitet og kreativitet. Vi trenger totalt 11 nye personer i ulike verv, både i hovedstyret og i våre avdelinger. 


Flå il er organisert med et hovedstyre og fire avdelinger; All idrett, Ski, Håndball og Trim. 

All-idrett: Vi søker fire personer til avdelingen. Som en del av teamet i all idrett får du delta på å utforme tilbudet til barn, unge og voksne i bygda. Det er i hovedsak tilbudet til ungdom som skal utvides, her har teamet stort spillerom til å utfolde både kreative og spreke ideer. Andre oppgaver som dekkes for avdelingen er abu, åpen gymsal samt noe økonomi for avdelingen. Ingen forkunnskaper er nødvendig, en positiv innstilling, evne til samarbeid og pålitelighet er egenskaper som verdsettes. Arbeidsmengden i vervene går i perioder, med lengre friperioder om sommeren og i jula. 

kontaktperson for mer informasjon Mari Konstad Haanæs på Leder.flaIL.abu@klubbkontor.no  


Ski: Vi søker to personer til utfylle vårt team. Relevante oppgaver i vervet er styre med internerenn, som blant annet skikarusellen, og samarbeid med Lundamo og Hovin ski gjennom Samarbeidsklubbene som sammen organiserer skitreningene for barn, unge og voksne. Arbeidsmengden i vervene er sesongbetonte. 

Kontaktperson for mer informasjon Marius U. Løvdal Leder.flaIL.ski@klubbkontor.no  


Håndball: Vi søker sportslig leder og en person som kan bidra med å blant annet koordinere arrangement. Håndballavdelingen samarbeider med Lundamo. Det er stor kompetanse i styret, de fleste har sittet i mange år. Her vi du få god opplæring og bli en del av et engasjert og trivelig team som sammen gjør sitt beste for å gi barn, ungdom og voksne mulighet til å drive med sporten de er glad i. 

Kontaktperson for mer informasjon Kristine Setting Leder.flaIL.handball@klubbkontor.no  


Trim: Trimavdelingen er ansvarlig for bygdas turstier og trimposter. I tillegg arrangerer de månedlige treffpunkt rundt på bygdas trimposter. De har den populære trimappen Trimpoeng. De søker ikke personer i verv i år. 

Men er du glad i å gå på turer eller har lyst til å bidra for å vedlikeholde eller utvikle bygdas turområder og stier vil gjerne høre fra deg. Vi har stadig småoppgaver som vi trenger hjelp til, på kryss av avdelingene. Eksempel på slike oppgaver kan være å merke stier, legge ut klopper på bløte myrer, rydde stier/områder for busker og kratt, bidra på enkelt arrangement med enten aktiviteter (som å ha en aktivitetspost på barnas skidag) eller generell hjelp. 


Valgkomitè: Vi søker to personer til valgkomitè for sittende periode. Disse to skal sammen med leder i valgkomitè bidra med å finne personer som skal fylle de verv som en er på valg i idrettslaget. Disse to ar sin rolle frem til årsmøtet i 2020. Etter årsmøtet 2020 trenger to nye personer (dette kan være de samme) som har i oppgave å bidra til å fylle verv i idrettslaget i 2021 og 2022. Innsatsen i valgkomiteen fordeler seg gjerne i tidsrommet januar/februar - mars og det er lite til ingen aktivitet ellers i året. 


Hovedstyret: Vi søker leder for hovedstyret. Sittende leder er på valg og vi trenger derfor nye kandidater til fylle denne posten. Leders oppgave er i hovedsak å koordinere arbeidet i idrettslaget, på tvers av avdelingene samt ha det overordnende ansvaret opp mot revisor og eksterne samarbeidspartnere. Lederen har med seg to medhjelpere, nestleder og aktivitetskoordinator som sammen fordeler og løser og det meste av oppgaver. 


Alle verv i idrettslaget går over to over, dette som å skape stabilitet i tilbudet. Det er ca 50-50 fordeling innad i avdelingene slik at ikke alle er på valg samtidig. 

Vil du bli en av oss eller ha mer informasjon? Ta kontakt med Berit Bolland (48127674), Gunn Lauritzen (40632602) eller send mail til aktivitet.flail.styret@klubbkontor.noKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.