Vi kan hjelpe!

Postet av Flå IL den 20. Nov 2018

Visste du at det finnes en tilskuddsordning som kan bidra til at barn fra lavinntektsfamilier også kan delta i aktiviteter?


Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte, på vegne av barn og unge i lavinntektsfamilier. Et eksempel kan være et idrettslag som søker om støtte på vegne av ett eller flere barn i sin krets, slik at de barna kan være med på idrett til tross for trang økonomi.


Målet med denne ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge som er berørt av utfordringer knyttet til fattigdom. 


Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som administrerer denne ordningen, som er en nasjonal tilskuddsordning som skal bidra til å inkludere barn i lavinntektsfamilier.


Tidligere het denne ordningen nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. 


Frist for å søke om tilskudd er 26. november.


Her kan du lese mer om ordningen på Bufdir sine sider, HER 


Ta kontakt med lagleder på laget ditt barn tilhører eller direkte med leder/nestleder!

Informerer om at alle med verv i Flå & Lundamo Håndball har taushetslikt, det skal være trygt å si ifra og ta kontakt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.