Referat fra digitalt klubbforum 05.05.2021

Postet av Arild Borren den 7. Mai 2021

Referat fra digitalt klubbforum 05.05.2021

Til stede fra GFK: Arild Borren

 

Gjenåpning av aldersbestemt fotball:

 

Alle datoer er usikre pr nå.

 

Trinn 1 (16april – 23. mai?)

Innenfor kommunen

«Normal» trening

Barnefotballkamper 6 – 9 år

Enkeltstående treningskamper 10 – 19 år

 

Trinn 2 (24. mai? – 10. juni?)

Innenfor kommunen / på tvers i små kommuner

Barnefotballkamper 6 – 9 år

Kommuneserie 10 -19 år

 

Trinn 3 (11. juni? – 1. juli?)

På tvers av kommuner

Barnefotballkamper 6 – 9 år

Seriekamper 10 – 12 år

OBOS-cup 13 – 19 år

Klubbturneringer

 

Trinn 4 (1. juli? – høst 2021)

Normal konkurranseaktivitet

 

I trinn 2 er fokus å få til et konkurransetilbud til alle i klassene 10 – 19 år. Det kan bety at kvaliteten vi variere i de ulike kommuner.

 

Gjenåpning senior bredde (20 år +)

 

Trinn 1

Trening med 1 meter avstand

 

Trinn 2

Vanlig trening

 

Trinn 3

Treningskamper

Trøndersk mesterskap

Seriekamper

 

Trinn 4 

Normal konkurranseaktivitet

 

Smittevern vil være viktig hele 2021 sesongen!

  • Registrer alle personer på trening, kamper ol. Ansvar: Lagleder
  • Ha nok kampverter
  • Begrensinger i forhold til antall personer (Maks 200 på banen)

 

Avslutter med noen gladnyheter 😊

 

  • GFK har besluttet å kjøpe inn 2 oppblåsbare 3’er baner. Dette vil forenkle oppsetting av bane betydelig.  https://luftdesign.no/kataloger/oppblasbare-3-er-fotballbaner
  • GFK har besluttet å finansiere bygging av enda en 3’er bane på Hovin. Stor takk til dugnadsgjengen som gjør dette mulig 😊
  • Det legges kunstgress i «skøytebanen» ved Lundamo kunstgress.
  • Det jobbes med å skaffe kunstgress til «skøytebanen» på Ler.

 

 

Neste klubbforum er ca 20. mai. Da har vi kanskje mer eksakte datoer å forholde oss til.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.