Informasjon Covid-19 og håndballaktivitet (oppdate

SMITTEVERNREGLER

VED KAMPARRANGEMENT I HORGHALLEN

 

 

Om du er syk – hold deg hjemme - ALLTID

God hånd- og hostehygiene praktiseres - ALLTID

Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor kamp- ALLTID

 

 

I forbindelse med kamper i Horghallen sendes koronainstruks ut til våre motstanderlag. Les igjennom reglene før dere møter, og informer spillere og publikum om reglene. Ta kontakt med ansvarlig klubb for gjeldene dag (arrangørklubb står i Min håndball på den aktuelle kampen) på Mail hvis dere har spørsmål, evt spør smittevernsansvarlig ved ankomst. 

 

LAGENE

 • Lagene møter opp og går samlet til anvist garderobe
 • Alle skal desinfisere hender ved inngang, lagene stiller med egen hånddesinfeksjon 
 • Ingen oppvarming innendørs (med mindre det er ledig hallflate) – ta med klær og utstyr for utendørs oppvarming. HUSK REFLEKS! Det er satt av tid mellom kampene så noe tid vil lagene få til oppvarming på hallflaten. Arrangør varsler når dette er klart.
 • Møt ferdig skriftet
 • Vannflaske fylles hjemme
 • Lagene løper inn for presentasjon. Alle står med 1 meters avstand og hilser hverandre uten berøring
 • Lagene bytter ikke side (gjelder 16 år og yngre)
 • Innbytterbenkene er merket med 5 merker hvor spillerne kan sitte, ved behov for ekstra plass ta kontakt med arrangør. 
 • Lagene skal takke for kampen uten å berøre hverandre og deretter forlate hallen med en gang
 • Det er ikke anledning til å dusje etter kamp
 • Hvis lagene har flere kamper i løpet av dagen, kan spillere og trenere oppholde seg i garderoben eller på møterommet mellom kampene. Si fra ved behov for dette da det er noe begrenset kapasitet.
 • Det skal holdes 1 meters avstand til sekretariat og dommere
 • Ingen som ikke står på kamprapport (evt annen registrering av lag og ledere) får oppholde seg nede sammen med laget
 • Lagene tom J/G 12 skal komme med ferdig utfylt liste over spillere og lagledere
 • Lagene J/G 13 og oppover registreres i TA.

 

 

PUBLIKUM

 • Alle besøkende registrer seg ved inngang til anlegget
  1. Skann QR-kode og registrer med navn og telefon
  2. Det vil også være mulighet for manuell registrering
 • Tilskuere slippes inn like før kampstart
 • Max 10 tilskuere pr lag (send liste over påmeldte tilskuere til arrangør, til mail du fikk denne info fra)
 • Alle tilskuere skal forlate hallen straks kampen er ferdig ved bruk av dør i enden av tribunen merket utgang. Også de som har flere kamper på samme dag.
 • Det vil i første omgang ikke være kiosk salg i hallen, og publikum bes sitte i ro i størst mulig grad
 • Tribune er merket med tape hvor det ikke tillates at noen sitter, kun de som er fra samme husstand kan sitte i samme sone. Ellers gjelder minimum 1 meter mellom publikum til enhver tid
 • Leketeltet på tribunen skal ikke benyttes 

 

SMITTEVERNTILTAK VED TRENINGER

 

 • Spillere som møter på trening med symptomer skal sendes hjem
 • Spillerne skal holde 1 meters avstand før og etter trening. Trener skal holde avstand til spillere også under trening
 • Hendene skal vaskes eller desinfiseres før og etter treningen – og ved lengre opphold i treningen 
 • Det anbefales en gruppestørrelse på 20 spillere, og gruppene bør i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på tvers av lag/idretter
 • Flere grupper på 20 personer kan trene samtidig dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene
 • Unngå kontakt med andre lag som skal inn og ut av hall / treningsareal og husk å avslutte treningen i tide, slik at alle er ute før neste lag skal starte
 • Spillerne skal ha med egen vannflaske og det anbefales at spillerne har med egen ball
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.  Rengjør utstyret før ny gruppe skal ta det i bruk
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene (unntak kan være små barn som ved oppstart har særskilt behov for å ha en foresatt tilstede)
 • Før liste over hvem som har vært med på trening (skal oppbevares i minimum 10 dager) 

 

 

 

SMITTEVERNTILTAK VED KAMP

 

 • Det er tillatt å spille kamper innenfor regionens grenser
 • Kamptropp skal registreres i TA (fra og med G13/J13)
 • Kamptropp skal leveres til arrangør til og med G12/J12 (navn på utøvere, navn og telefonnummer til trener/oppmann)
 • Det er kun på banen og under oppvarming 1-meters regelen kan fravikes
 • Det skal være 1-meters avstand på spillerbenken (bruk gulvet dersom det ikke er nok plass på benk)
 • Hendene skal vaskes eller desinfiseres før og etter kamp 
 • Unngå håndhilsning, klemming og annen unødvendig fysisk kontakt
 • Takk for kampen uten å ta hverandre i hendene
 • Lag til og med G/J 16 skal ikke bytte side i kampen
 • Juniorserie og senior – lagene kan bytte side dersom et av lagene ønsker dette
 • Vær klar over at garderober kan være stengt i enkelte haller – kom ferdig skiftet og ha med tørre klær som spillerne kan ta på etter kamp
 • Vær klar over at enkelte haller kan ha begrenset mulighet for oppvarming – vær kreativ med mål om at spillerne MÅ ha gjennomført en grundig oppvarming før kamp
 • Vær klar over at enkelte haller ikke har åpnet/har begrenset plass til publikum – informer foreldre om dette (eventuelt sjekk med arrangør før avreise)
 • Dersom det er påfølgende kamper i hallen – sørg for å forlate banen/hallen sammen med laget relativt raskt slik at andre lag og publikum kan slippe til
 • Unngå nærkontakt med andre lag utenom på banen

 

 

SYKDOM OG FLYTTING AV KAMPER

 

 • Spillere/trenere med symptomer på sykdom skal ikke delta på kamp eller trening
 • Dersom trener/spiller er syk, men ikke har påvist Covid-19, kan øvrige spillere/trenere delta på trening og kamp
 • Personen som er syk eller har hatt symptomer kan ikke delta i klubbens aktiviteter før 1 dag etter at personen er symptomfri
 • Dersom spiller eller trener får påvist Covid-19, så skal all aktivitet stoppes og helsemyndighetene kontaktes for videre rådføring (følg retningslinjene i punkt 2.2 i protokollen for barne- og ungdomshåndball)  

 

Det er fri omberamming helt opp til kampstart dersom det gjelder påvist Covid-19 og laget av den grunn etter råd fra helsemyndighetene ikke skal stille til kamp

Ved sykdom

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av sykdom, og laget av den grunn ikke kan stille til kamp, må dokumentasjon sendes til regionen fra foresatte eller spillere 

Lagene må bli enige om ny dato. Laget som ikke kunne stille til kamp har ansvar for å kontakte motstander så fort som mulig og senest innen 14 dager før siste spilledato. 
Flå/Lundamo håndball.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom håndballavdelingene i Flå IL og Lundamo IL.

Denne samarbeidsavtalen sikrer et godt håndballtilbud til alle, og sikrer tilvekst samt utvikling innenfor håndballmiljøet i lokalmiljøene. Klubbene samarbeider om alle lag i begge idrettslagene.