COVID-19Grunnet COVID-19 situasjonen  vil  det  til  enhver tid være ulike restriksjoner som  vi i  Flå IL må  forholde oss til. 

Den siste oppdaterte informasjonen  finner du  på  hjemmesiden til  Folkehelseinstituttet  og  Regjeringen

Det kan i  tillegg komme  lokale  pålegg fra  Melhus kommune

Hva dette betyr i  praksis for idretten  vil  du  finne utdypet på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund


Fra og med 20. januar åpnes det for at barn og ungdom til og med 19 år får trene inne i gymsal/hall

Voksne etter fylte 20 år kan trene inne, men  maks 10 deltakere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi  i Flå IL har mange ulike typer treninger og har forsøkt å  oppsummere litt av  de retningslinjer vi  må følge. Hvis dette avviker fra FHI sin råd, er det alltid de nasjonale retningslinjene som gjelder.  Det  er i  tillegg viktig at  du  følger med på våre Facebook sider for  å få informasjon  om  eventuelle avlysninger /endringer i  treninger grunnet COVID-19


  • For å møte på trening er det viktig at du er HELT frisk. Selv med lette forkjølelsessymptomer må du holde deg hjemme.
  • Det er plass til maks 20 deltakere per trening. Per nå vil påmelding til den enkelte treningen skje på Facebook. Når det er 20 stk. som har trykket at de kommer er det fullt. Husk å meld deg av så tidlig som mulig om du ombestemmer deg. Slik får andre muligheten til å delta.
  • Det skal være minimum 1 meters avstand mellom alle, voksne og barn, før og etter treningene. Barn under 20 år har imidlertid lov til å ha nærkontakt under treningen – ved behov.
  • Ved kondisjonstrening innendørs  skal det vær minimum 2 meter mellom deltakere
  • Ved innendørs trening er det viktig å unngå trengsel i gymsal/gang før og etter trening. Alle som skal inn i gymsalen må benytte seg av hånddesinfeksjon utenfor inngangsdøren. Man blir så registrert på ei liste med fullt navn og telefonnummer som oppbevares i 10 dager, dette for en eventuell smittesporing. Etter trening skal man benytte hånddesinfeksjon igjen, også da utenfor inngangsdøren. Først når den ene treningsgruppen har kommet seg ut kan neste treningsgruppe desinfisere hender og gå inn.
  • Alle  ta med eget håndkle. Alt av utstyr skal rengjøres etter bruk. Idrettslaget har rengjøringsmiddel tilgjengelig.
  • Til  håndballtreninger  må alle  ha med ball og oppfylt drikkeflaske
  • Det er dessverre ikke tillatt med foreldre ved treningsfeltet,
  • For å begrense antall nære kontakter anbefaler Norges idrettsforbund at man vurderer å begrense antall aktiviteter per utøver per uke. Dette er i tilfeller hvor enkelte driver med flere idrettsaktiviteter parallelt og aktivitetene innebærer nær kontakt med flere ulike grupper. Barn, ungdom og foresatte bes vurdere dette opp imot egen situasjon.


Levert av IdrettenOnline