COVID-19

Det ser for øyeblikket lyst  ut  i  forhold til  koronasituasjonen .  Det  meste  av  restriksjoner er fjernet  og  vi  kan også i  idretten  starte  på en  mer  normal hverdag. 

Vi  fjerne ikke  vår  fane  med Covid-19 ennå for  alle tilfellers skyld  og  du vil alltid  finne 

den siste oppdaterte informasjonen   på  hjemmesiden til  Folkehelseinstituttet  og  Regjeringen

Det kan i  tillegg komme  lokale  pålegg fra  Melhus kommune

Hva dette betyr i  praksis for idretten  vil  du  finne utdypet på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund


Idretts- og fritidsaktiviteter

Endringer 12. februar 2022

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00.