Reiseregning

Om du skal ha refundert reiseutgifter benytter du følgende skjema:
mal_reiseregning_2015 Flå Il.xls.
Reiser som skal ha refusjon, skal være godkjent skriftlig av avdelingsleder før reisen starter.
-Hovedstyret

Utgiftsrefusjon

Om du skal ha refundert utlegg du har hatt for Flå il, benytter du følgende skjema:
Mal_Utgiftsrefusjon Flå IL.xls


Rutiner for påmelding av lag til Cuper etc

Lagleder melder på laget.
For å få betalt påmeldingen, gjelder følgende:
  1. Få faktura fra arrangør, som sendes kasserer@flaail.no
  2. Betale selv, og få refundert pengene ved hjelp av refusjonsskjema som godkjennes av avdelingsleder.
Husk å legge ved nødvendige kvitteringer.
Kasserer fører IKKE over penger til arrangører eller oppmenn for betaling av påmeldingsavgifter.Levert av IdrettenOnline