MØSTAOSEN

Møstaosen

Grunneier: Kåre og Kari Slåen

H.o.h: 23 m


Postener plassert ved elva Gaula. Litt lenger sør finner dere bekken,Møsta. Den kommer fra to små vatn i Horg, Møstavatna. Den har hattløpet sitt langs den gamle kommunegrensa mellom Horg og Flå.


Herved Møstaosen går Møsta ut i elva Gaula, som er en av Norgesstørste og beste lakseelver.


Møstahar vært (og er) en fin gytebekk for sjø-ørret. Ørreten kommeroppover bekken om høsten for å gyte.


Turtips:Hvis du kommer deg over Møsta, kan du gå forbi gården Høyset ogvidere opp til E6. Der er det fortau hele veien tilbake til Prix. Deter også en trimpost ved Kaldvellosen nordover langs Gaula vedjernbanekrysset