LANGVATNET

Langvatnet


Parker ved Lysløypa på Fremo. Gå tilbake og fortsett bortover Langvassvegen.. Fortsett forbi tettbebyggelsen og videre bortover veien så kommer du til trimposten etterhvert.


Grunneier: Stein Hova

H.o.h.    : 168 m


Bre-elvavsetningble dannet ved en smeltevannsstrøm mellom Selbusjøbassenget ogGauldalen.


Detteer en grunnvannsforekomst. Grunnvannsstrømmen går fra dalsidene ogmot Langvatnet, som er en stor dødisgrop uten synlig avløp. Det erminst 50 m med sand og grus her.


Detgår en grunnvannsstrøm fra Langvatnet og mot sørvest. Herfrakommer vannet i Fremo Vassverk, et av landets beste drikkevannkilder.Foreløpig utnyttes bare 1/10 av potensialet til vannforsyning.