MEDLEMSAVTALE MAXFORM
Flå Idrettslag har inngått en medlemsavtale med MaxForm treningssenter på Lundamo.
Avtalen innebærere at våre medlemmer får gratis innmelding , samt rabattert månedsavgift på trening.

Månedsavgiften vil være på kr 319,-.

For å få rabatten, må kvittering på betalt medlemskontingent forevises.
Medlemskort for medlemskap i Flå Idrettslag, får dere tilgang til å printe ut fra minidrett.no, hvor dere også forhåpentligvis betaler medlemskontingenten for 2015 online.

Levert avIdrettenOnline