Informasjon om tilbudet Åpen Gymsal våren 2022

 Oppstart 16. mars kl 16:30-17:30 i gymsalen på Flå skole


 

 

Åpen gymsal er et tilbud gjennom Flå IL for barn i barnehagealder. Her legges det opp til spennende og utfordrende lek i gymsal hvor foreldre/foresatte følger egne barn.  Aktiviteten er gratis og trenger ingen påmelding.  

 

Skolens gymsal er åpen for barna onsdager i vår fra klokken 16.30-17.30.  Oppstart 16. mars.  Aktiviteten har pause i skolens påskeferie.  

 

Målet vårt er at alle barn skal oppleve trivsel og mestring – gjennom en kombinasjon av fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.    

 

Grunnet koronapandemien har det i de siste årene vært ekstra forholdsregler for aktiviteter i idrettslaget. Per nå er det ikke andre restriksjoner enn at man skal holde seg hjemme ved sykdom. Om det skulle bli endringer i tilbud grunnet strengere regler, skolens behov for å benytte gymsalen selv eller andre uforutsette situasjoner opplyser vi om dette på Flaail.no og Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe. Vi oppfordrer dere derfor til å følge med der.  


Spørsmål om aktiviteten rettes til:

Mari Konstad Haanæs, leder for Flå IL Allidrett.

Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no

Mobil: 905 09 299