AKTIVE BARN I FLÅ

ABU (Aktive barn og unge) er et foreldrestyrt aktivitetstilbud i idrettslagsregi for alle barn i Flå i alderen 0-12 år.

For barn i barnehagealder er det åpen gymsal. For 1.-4. trinn tilbyr vi et ganske omfattende og bredt spekter av aktiviteter. Grovt kan man si at ABU tilbyr aktiviteter når fotball og ski har ferie, altså fra slutten av september til begynnelsen av desember og fra mars til begynnelsen av mai.

ABUs målsetning er at barn skal oppleve trivsel og mestring – som i vårt tilfelle betyr en kombinasjon av fysisk aktivitet og sosial omgang. Det er viktig å integrere familien i noen av aktivitetene våre for barna, slik at barn skal få muligheten til å oppleve trivsel og mestring sammen med sine foreldre.
Styret

Kontaktinfo Flå il ABU

Leder:
Brian Sørmeland
Telefon: 410 83 589 
Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no

Styremedlem: Linda Ørsnes
Styremedlem: Kristin Berg Ekseth
Styremedlem: Tor Holthe


Blogginnlegg ...

Uke 24

512 visninger

Juli/August

248 visninger

Juli/August

248 visninger

Uke 24

512 visninger
Levert avIdrettenOnline