Styret Trimavdelingen

Leder:
Line Ljøkjell
Telefon: 995 55 067
E-post:
leder.flail.trim@klubbkontor.no

Styremedlem:
Ann Kristin Sandvik
Telefon: 413 77 778
E-post:
annkrisand@hotmail.com

Styremedlem:
Ann-Kristin Eggen
Telefon:  
E-post:
annkristin.eggen@gmail.com

Styremedlem:
Brit Eva Eidsmo
Telefon: 
E-post:

Brit.eva.eidsmo@gmail.com

Styremedlem:
Arne Christian Guldahl
Telefon:
E-post:

guldahl@gmail.com