Flå IL's fotballaktivitet samlet i Gauldal Fotballklubb

Som en følge av Trøndelag Fotballkrets pålegg om å ta grep for å unngå gjentagende samarbeidslag i fotballkretsen, var klubbene Flå, Lundamo og Hovin IL nødt til å tenke alternativt foran sesongen 2016. I idretten er det ikke anledning til å ha "underavdelinger" slik man ser i næringslivet. Hadde det vært mulig kunne man her sett konturene av en "felles eid" fotballavdeling mellom disse tre klubbene.

Slikt er ikke mulig, og vi har endt opp i en løsning hvor det er etablert en ny fotballklubb, Gauldal Fotballklubb, som har tatt over funksjonen til fotballavdelingene i samtlige tre moderklubber. Moderklubbenes fotballaktivitet er lagt ned etter årsmøtevedtak hos alle.


Alle fotballlaktiveter er fra 01.01.2016 ført over til Gauldal Fotballklubb.Klubbens hjemmeside er www.gauldalfk.no

Gauldal Fk vil også ta over årets Flåcup, men Flå IL ser cupen som et viktig arrangement for bygda og vil selvsagt stille ressurser til disposisjon for at årets Flåcup skal bli en suksess og markedsføre Flå som et hyggelig sted å være på besøk.

Årets Flåcup har navnet Eat-Move-Sleep Cup og er profilert etter NFF og Bamas nye satsning på trening, søvn og kosthold hos barn og unge i Norge.