I minidrett.no ligger din informasjon om medlemskap og verv innen idretten.
Flå IL bruker denne portalen for å fakturere medlemskontingent, og du vil kunne betale dette online her.
Flå Idrettslag har følgende priser på medlemskap:

  • Enkeltmedlemsskap kr 200,-
  • Makspris for hele familien, kr 300,-
  • Støttemedlem, kr 150,-

Ved fylte 18 år trer medlemmet ut av familierelasjonen, og blir enkeltmedlem.


Merk innbetalingen Medlemskontingent , årstall og navn på de som betalingen gjelder for.

Faktureres automatisk i minidrett.no.

Betalt medlemskap er hele grunnlaget for å delta i aktiviteter i klubben, samt ha adgang til årsmøtet, som er klubbens bestemmende organ.


Levert av IdrettenOnline