Årsmøte 2024


Årsmøtet i  Flå Idrettslag ble gjennomført på Flå skole søndag 17 mars. 

Det  var  god deltakelse og  god stemning. 

Vedlagt finner du signert årsmøteprotokoll. 

Merk at det kan være vedtatt små justeringer i  selve protokollen slik at både saksdokumenter og protokoll må leses for å få  helhet. 

Vi takker avgåtte medlemmer i hovedstyret og i avdelingen for flott innsats.  Vi vil også takke valgkomiteen for godt gjennomført arbeide. 

Det  nye styret ser fram i mot å ta vare på og utvikle Flå Idrettslag  videre gjennom 2024. 


Med vennlig hilsen Gunn Lauritzen ,leder


Årsmøtereferat 2024.pdf

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Årsmøteinnkalling 2024

Til medlemmene i Flå Idrettslag 

18.02.2024 

 

Innkalling til Årsmøte i Flå Idrettslag 
 
søndag 17.03.2024 kl 19:00 på Flå skole. SFO-rommet.  

 

Saker som et medlem ønsker behandlet av Årsmøtet, må sendes styret senest 03 mars 2024 til leder Gunn Lauritzen, enten på epost til leder.flail.styret@klubbkontor.no, eller pr post til Møstadalsvegen 446  7234 Ler. Det ønskes at forslags-mal som finnes  på  Flå IL  sin hjemmeside  brukes.  Ønskes  mal på papir ,  ta kontakt med leder  Gunn Lauritzen  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før Årsmøtet på idrettslagets hjemmeside og Facebookside. Ønskes saksdokumenter på papir, ta kontakt med leder Gunn Lauritzen. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Flå Idrettslag i minst én måned før årsmøtedato, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flå Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om Årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se Flå Idrettslags organisasjonsplan.  

Ved spørsmål som gjelder Årsmøtet, kan enten leder Gunn Lauritzen  (tlf 406 32 602) eller nestleder Linda Havdal (tlf  938 60 744) kontaktes.  

 

Velkommen til Årsmøte! 

Med vennlig hilsen Hovedstyret  Flå IL 

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.