KICK-START det nye året med Flå Challenge 2024! 


Reglene er enkle - delta på minimum 6 aktiviteter i løpet av januar! 

Aktivitetene du har å velge mellom er basis, step- og styrke, tabata, styrkesirkel, fotball for gøy og håndballtreninger, eller andre aktiviteter som arrangeres i regi av ski eller trimavdelingen. 

Trives du best med å utendørs aktivitet kan du også delta ved å gå 6 turer på Langmyra med innsjekk på minimum tre trimposter! 

Registrering av aktivitet skjer basert på tillit, så du må selv registrere ditt oppmøte innen 01. februar 2024. 
Registrering skjer enten ved å sende inn forms eller sende mail til aktivitet.flail.styret@klubbkontor.no eller i messenger på vår facebook-side Flå il eller Flå il allidrett. 


Forms kan fylles ut i etterkant av fullført deltakelse. Du kommer til forms ved å trykke HER eller scanne denne QR-koden. 


Lykke til!