Årsmøteinnkalling 2023

Til medlemmene i Flå Idrettslag 

17.02.2023 

 

Innkalling til Årsmøte i Flå Idrettslag 
 
søndag 19.03.2023 kl 19:00 på Flå skole. SFO-rommet.  

 

Saker som et medlem ønsker behandlet av Årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar 2023 til leder Gunn Lauritzen, enten på epost til leder.flail.styret@klubbkontor.no, eller pr post til Møstadalsvegen 446  7234 Ler. Det ønskes at forslags-mal som finnes  på  Flå IL  sin hjemmeside  brukes.  Ønskes  mal på papir ,  ta kontakt med leder  Gunn Lauritzen  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før Årsmøtet på idrettslagets hjemmeside og Facebookside. Ønskes saksdokumenter på papir, ta kontakt med leder Gunn Lauritzen. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Flå Idrettslag i minst én måned før årsmøtedato, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flå Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om Årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se Flå Idrettslags organisasjonsplan.  

For avholdelse av Årsmøtet forutsettes det at koronasituasjonen er såpass under kontroll at alle som ønsker, kan delta på Årsmøtet i henhold til de gjeldende smittevernreglene. Hvis dette ikke er mulig, vil møtet bli utsatt. 

Ved spørsmål som gjelder Årsmøtet, kan enten leder Gunn Lauritzen  (tlf 406 32 602) eller nestleder Maria Langland Nyutstumo (tlf 992 26 964) kontaktes.  

 

Velkommen til Årsmøte! 

Med vennlig hilsen Hovedstyret  Flå IL 

Blogginnlegg ...

Uke 3

570 visninger

Uke 2

486 visninger

Uke 1

485 visninger

Uke 6

465 visninger

Uke 8

360 visninger

Uke 7

416 visninger

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.