Årsmøteprotokoll 2019

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FLÅ IDRETTSLAG

Flå skole, 18.03.2019 kl 18:00

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 12 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

    Innstilling: Innkalling, sakliste og forretningsorden foreslås godkjent.

    Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.


Sak 3.    Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

    Innstilling: 

Styret foreslår Gunnar Senneset som møtedirigent på Årsmøtet.

Styret foreslår Berit Bolland som referent på Årsmøtet.

Styret foreslår Sturla Mosand og Line Ljøkjell til å underskrive Årsmøteprotokollen.


Vedtak:

Som dirigent ble Gunnar Senneset enstemmig valgt.    

Som referent ble Berit Bolland enstemmig valgt.

    Til å underskrive protokollen ble Sturla Mosand og Line Ljøkjell enstemmig valgt.


Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: Styret foreslår at Årsberetningen for 2018 godkjennes.

Avdelingslederne orienterte om hovedpunktene i sine respektive årsberetninger for 2018.

Vedtak: Årsberetningene for 2018 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 5.    Behandle innkomne forslag og saker

    Sak 5a - Orienteringssak. Styret orienterer om Styrkesstien

    Styret redegjorde for prosjektet, og det ble åpnet for spørsmålsrunde.

Sak 5b. Forslag fra styret om endring i medlemskontingenten

Innstilling: 
Styret foreslår å fjerne kategorien «støttemedlemskap», og forenkle medlemskategoriene til følgende:

Enkeltmedlemskap kr 200,- pr år
Familiemoderasjon kr 400,- pr år

Familiemoderasjon gjelder for barn opp til og med det året de fyller 18 år, og deres foresatte.

Fra det året medlemmet fyller 19 år, betales enkeltmedlemskap.

For de medlemmer som pr i dag er registrert som støttemedlemmer, får de beholde dette medlemskapet til kr 150,- pr år.

Vedtak: Innstilling ble enstemmig vedtatt.

    

Sak 6.    Fastsette medlemskontingent for 2019 og 2020

Innstilling:

Enkeltmedlemskap kr 200,- pr år
Familiemoderasjon kr 400,- pr år

Familiemoderasjon gjelder for barn opp til og med det året de fyller 18 år, og deres foresatte.

Fra det året medlemmet fyller 19 år, må det betales enkeltmedlemskap.

For de medlemmer som pr i dag er registrert som støttemedlemmer, får de beholde dette medlemskapet til kr 150,- pr år.

Vedtak:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.


Sak 7.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Innstilling: Styret foreslår at organisasjonsplan for Flå IL 2019 godkjennes.

    Vedtak: Organisasjonsplan for Flå IL 2019 ble enstemmig godkjent.


Sak 8.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

    Innstilling: Styret foreslår at regnskap for Flå IL 2018 godkjennes.

Vedtak: Regnskap for Flå IL 2018 ble enstemmig godkjent.


Sak 9.    Vedta idrettslagets budsjett for 2019

Innstilling: Budsjett for Flå IL for 2019 vedtas. 
Vedtak: Budsjett for Flå IL for 2019 enstemmig vedtatt.Sak 10. Foreta valg av nye styremedlemmer og fastsetting av honorar for kommende valgperiode

Valgkomiteen har bestått av Maria Langland Nyutstumo, Morten Stensås og Trond Henrik Reitan.

HOVEDSTYRET:    

 • Valgkomiteens innstilling til leder: Berit Bolland for 1 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. Berit Bolland ble valgt til leder for 1 år.

 • Valgkomiteens innstilling til nestleder: Ragnhild Nyhus Røsbjørgen for 2 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. Ragnhild Nyhus Røsbjørgen ble valgt til nestleder for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til aktivitetskoordinator: Linda Havdal for 2 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. Linda Havdal ble valgt til aktivitetskoordinator for 2 år.


AKTIVE BARN OG UNGE (ABU)

 • Valgkomiteens innstilling til leder i ABU: Brian Sørmeland for 1 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. Brian Sørmeland ble valgt til leder i ABU for 1 år.

 • Valgkomiteens innstilling til kasserer i ABU: Linda Ørsnes for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Linda Ørsnes ble valgt til kasserer i ABU for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til sekretær/webansvarlig i ABU: Kristin Berg Ekseth for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Kristin Berg Ekseth ble valgt til sekretær/webansvarlig i ABU for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til materialansvarlig i ABU: Tor Holthe for 1 år

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Tor Holthe ble valgt til materialansvarlig i ABU for 1 år.


HÅNDBALLAVDELINGA

 • Valgkomiteens innstilling til leder i Håndballavdelinga: Kristine Setting for 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt. Kristine Setting ble valgt til leder i Håndballavdelinga for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til nestleder i Håndballavdelinga: Lars Ole Busklein for 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt. Lars Ole Busklein ble valgt til nestleder i Håndballavdelinga for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til materialforvalter i Håndballavdelinga: Erika Gråbak Langland for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Erika Gråbak Langland ble valgt til materialforvalter i Håndballavdelinga for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til øko-kontakt i Håndballavdelinga: Trine Samdal for 1 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Trine Samdal ble valgt til øko-kontakt i Håndballavdelinga for 1 år.

 • Valgkomiteens innstilling til sportslig leder i Håndballavdelinga: Arild Samdahl for 2 år

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Arild Samdahl ble valgt til sportslig leder i Håndballavdelinga for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til Foreldrekontakt Flå Barn i Håndballavdelinga: Torgrim Reitan for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Torgrim Reitan ble valgt til Foreldrekontakt Flå Barn i Håndballavdelinga for 2 år.SKIAVDELINGA

 • Valgkomiteens innstilling til leder i Skiavdelinga: Jon Olav Røsbjørgen for 1 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. Jon Olav Røsbjørgen ble valgt til leder i Skiavdelinga for 1 år.

 • Valgkomiteens innstilling til styremedlem i Skiavdelinga: Thomas Holthe for 1 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Thomas Holthe ble valgt til styremedlem i Skiavdelinga for 1 år.


TRIMAVDELINGA

 • Valgkomiteens innstilling til innkjøpsansvarlig i Trimavdelinga: Bitte Sommersel for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Bitte Sommersel ble valgt til innkjøpsansvarlig i Trimavdelinga for 2 år.

 • Valgkomiteens innstilling til handyman i Trimavdelinga: Even Teialeret for 1 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Even Teialeret ble valgt til handyman i Trimavdelinga for 1 år.

 • Valgkomiteens innstilling til markedsansvarlig/sekretær: Marthe Buan Bolland for 2 år.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Marthe Buan Bolland ble valgt til markedsansvarlig/sekretær i Trimavdelinga for 2 år.


REVISORER

 • Valgkomiteens innstilling til 2 revisorer for regnskapsåret 2019: Rune Holthe og Marianne Eidsmo.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Rune Holthe og Marianne Eidsmo ble valgt som revisorer for regnskapsåret 2019.

    

VALGKOMITE TIL ÅRSMØTE 2020

Hovedstyrets innstilling til valgkomite til Årsmøtet i 2020: 

Det har ikke lyktes å få på plass 2 kandidater til Valgkomite for Årsmøtet 2020. Det foreslås at Årsmøtet delegerer til Hovedstyret å finne kandidater til disse vervene innen 3.juni 2019.

Vedtak: Det delegeres til Hovedstyret å velge 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomiteen til Årsmøtet 2020. Valg må skje senest 3. juni 2019.    -----------------------------------------            ------------------------------------------------------------

Sturla Mosand                    Line Ljøkjell


Velkommen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque varius leo vitae metus blandit iaculis. Proin sem arcu, tincidunt quis lorem sit amet, malesuada accumsan mauris.


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.