Årsmøte 2023, Gauldal FK. 16. mars 2023

Postet av Arild Borren den 16. Feb 2023

Årsmøte Gauldal fotballklubb

 

16.mars 2023 kl. 19.00

Lundamo ungdomsskole – festsal

 

Sakliste: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Sak 2:  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 

Sak 3:  Valg av ordstyrer/dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 4:  Behandle idrettslagets årsberetning 

 

Sak 5:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 

Sak 6:   Behandle forslag og innkomne saker 

  1. Treningsavgift, fritak trenere og lagledere, treningsklær
  2. Dugnader
  3. Kjøp av eierandel i hall på Støren
  4. Innkomne saker

 

Sak 7:   Fastsette medlemskontingent

 

Sak 8:   Budsjett 2023

 

Sak 9:   Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 

Sak 10:  Valg

 

 

Saker må være styret i hende innen 1.mars.

post@gauldalfk.no

 

Velkommen!

 

 

Styret,

Gauldal fotballklubb

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.