Reviderte koronaregler 13. mai

Postet av Arild Borren den 11. Mai 2020

Vedlagt finner dere reviderte koronaregler.

De vesentligste endringer:

20 utøvere + 1 trener/lagleder pr gruppe

Alle utøvere kan trene organisert uavhengig av alder

1 meters avstand

Det åpnes for organisert trening på Hovin, Lundamo og Ler

Lagleder/trener er ansvarlig for å registrere hvem som var på trening. Denne oversikten skal arkiveres. Spond kan brukes til dette.

Lagleder/trener er ansvarlig for å desinfisere hender og felles utstyr. Desinfeksjonsmiddel blir lagret i kiosk (brakke) på Lundamo. Kode: 7575
Anbefaler lagleder å skaffe seg sprutflaske som de kan fylle opp i kiosken.

Gauldal fotballklubb_veileder_koronatrening_versjon3.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.