Informasjon om  tilbudet  ABU


Aktive barn og unge-ABU er et tilbud gjennom idrettslaget for barn i 1.-4. klasse. Gjennom ABU tilbys et bredt spekter av aktiviteter i gymsal og på andre arenaer. Dette er et gratis aktivitetstilbud.

For å følgesmittevernregler vil det være påmelding for hver uke på Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe. 

Vårplan 2021 ABU:


07.04.2021    Diskotek i gymsalen 

14.04.2021    Basis/styrkesirkel i gymsal

21.04.2021    Ballspill gymsalen

28.04.2021    Tur til gapahuken ved Bortna (grilling)

05.05.2021    Sykkeltur til Elva

12.05.2021    Natursti - klokken 18-19 for alle

19.05.2021    Tur til Gudrunhula - klokken 18-19 for alle

30.05.2021    Ettermiddagstur med hele familien til Ulvtjønna - tidspunkt kommer

 

Tidspunkt:

1. og 2.klassingene klokken 17.30-18.30

3. og 4.klassingene klokken 18.30-19.30

OBS! Ved få påmeldte og  ved enkelte arrangement kan gruppene bli slått sammen.


Covid-19

Grunnet koronapandemien er det ekstra forholdsregler for aktiviteter i idrettslagsregi. Det kan bli snarlige endringer i tilbud grunnet strengere regler, skolens behov for å benytte gymsalen selv, samt sykdom. Oppfordrer dere derfor til å følge med på Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe  og Flaail.no.

Det er kun tillatt med 20 personer per aktivitet. Alle må registreres med kontaktinformasjon for smittesporing. Alle som kommer, skal være helt friske. Det skal benyttes håndsprit før man går inn på skolen. Barn/ungdom under 19 år har lov å ha kontakt under aktiviteten, men de voksne skal heletiden holde minst 1 meters avstand fra andres barn og de andre voksne. Hjelp til med å forhindretrengsel ved inngang/utgang. Målet vårt er at alle barn skal oppleve trivsel og mestring – gjennom en kombinasjon av fysiskaktivitet og sosialt fellesskap.


Spørsmål om aktiviteten rettes til: Mari Konstad Haanæs, leder for Flå IL Allidrett. Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no Mobil: 905 09 299


Powered by: Bloc