Informasjon om tilbudet Åpen Gymsal
Åpen gymsal er et tilbud gjennom idrettslaget for barn i barnehagealder. Sesongen varer fra medio september til starten av desember, og fra mars til og med mai. Her legges det opp til spennende og utfordrende lek i gymsal hvor foreldre/foresatte følger egne barn. Aktiviteten er gratis, men grunnet koronarestriksjoner må man melde på antall voksne og barn før hver time. Informasjon om påmelding og eventuelle endringer publiseres på Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe 

Målet vårt er at alle barn skal oppleve trivsel og mestring – gjennom en kombinasjon av fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.


Skolens gymsal er åpen for barna onsdager fra klokken 16.30-17.30.


Grunnet koronapandemien er det ekstra forholdsregler for aktiviteter i idrettslagsregi. Det kan bli snarlige endringer i tilbud grunnet endring i restriksjoner, skolens behov for å benytte gymsalen selv, samt ved sykdom. Oppfordrer dere derfor til å følge med på Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe og Flaail.no. Det er kun tillatt med 20 personer per aktivitet i gymsalen. Per dags dato kan maksimalt 10 av disse være voksne. Alle må registreres med kontaktinformasjon for smittesporing. Alle som kommer skal være helt friske. Det skal benyttes håndsprit på vei inn og ut av aktiviteten. Barn/ungdom under 19 år har ved behov lov å ha kontakt under aktiviteten, men de voksne skal hele tiden holde minst 1 meters avstand fra andres barn og andre voksne. Hjelp til med å forhindre trengsel ved inngang/utgang. 


Spørsmål om aktiviteten rettes til:

Mari Konstad Haanæs, leder for Flå IL Allidrett.

Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no

Mobil: 905 09 299Levert av IdrettenOnline