Informasjon om tilbudet Åpen Gymsal

Dette  tilbudet har  pause grunnet koronarestriksjonerÅpen gymsal er et tilbud gjennom idrettslaget for barn i barnehagealder. Her legges det opp til spennende og utfordrende lek i gymsal hvor foreldre/foresatte følger egne barn. Aktiviteten er gratis og trenger foreløpig ingen påmelding.

Ser vi at det er mange som ønsker å være med vil påmelding bli nødvendig.


Skolens gymsal er åpen for barna onsdager fra klokken 16.30-17.30.


Covid-19Grunnet koronapandemien er det ekstra forholdsregler for aktiviteter i idrettslagsregi. Det kan bli snarlige endringer i tilbud grunnet strengere regler, skolens behov for å benytte gymsalen selv, samt sykdom. Oppfordrer dere derfor til å følge med på Flå IL Allidrett sin Facebookgruppe  sin og Flaail.no. Det er kun tillatt med 20 personer per aktivitet i gymsalen. Alle må registreres med kontaktinformasjon for smittesporing. Alle som kommer, skal være helt friske. Det skal benyttes håndsprit før man går inn på skolen. Barn/ungdom under 19 år har lov å ha kontakt underaktiviteten, men de voksne skal hele tiden holde minst 1 meters avstand fra andres barn og de andrevoksne. Hjelp til med å forhindre trengsel ved inngang/utgang. Målet vårt er at alle barn skal oppleve trivsel og mestring – gjennom en kombinasjon av fysiskaktivitet og sosialt fellesskap.


Spørsmål om aktiviteten rettes til:

Mari Konstad Haanæs, leder for Flå IL Allidrett.

Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no

Mobil: 905 09 299Levert av IdrettenOnline