ALLIDRETT

Vårt tilbud  innen Allidrett  er  delt  i  flere aldersgrupper. 


For  voksne og  ungdom  kjøres ulike aktiviteter i  gymsal på  Flå skole,  eller som  utetrening i nærmiljøet. Basistrening, Step og  Styrkesirkel. 

ABU (Aktive barn og unge) er et foreldrestyrt aktivitetstilbud i idrettslagsregi for alle barn i Flå i alderen 0-12 år.

For barn i barnehagealder er det åpen gymsal. For 1.-4. trinn tilbyr vi et ganske omfattende og bredt spekter av aktiviteter. Grovt kan man si at ABU tilbyr aktiviteter når fotball og ski har ferie, altså fra slutten av september til begynnelsen av desember og fra mars til begynnelsen av mai.

ABUs målsetning er at barn skal oppleve trivsel og mestring – som i vårt tilfelle betyr en kombinasjon av fysisk aktivitet og sosial omgang. Det er viktig å integrere familien i noen av aktivitetene våre for barna, slik at barn skal få muligheten til å oppleve trivsel og mestring sammen med sine foreldre.
Styret

Kontaktinfo Flå il Allidrett

Leder:
Mari Konstad Haanæs
Telefon: 90509299
Epost: leder.flail.abu@klubbkontor.no

Styremedlem: Brian Sørmeland

Styremedlem: Linda Ørsnes

Styremedlem: Tor Holthe


Levert av IdrettenOnline