AKTIVE BARN I FLÅ

ABU (Aktive barn og unge) er et foreldrestyrt aktivitetstilbud i idrettslagsregi for alle barn i Flå i alderen 0-12 år.

For barn i skolepliktig alder tilbyr vi et ganske omfattende og bredt spekter av aktiviteter. Grovt kan man si at ABU tilbyr aktiviteter når fotball og ski har ferie, altså fra slutten av september til begynnelsen av desember og fra mars til begynnelsen av mai.

ABUs målsetning er at barn skal oppleve trivsel og mestring – som i vårt tilfelle betyr en kombinasjon av fysisk aktivitet og sosial omgang. Det er viktig å integrere familien i noen av aktivitetene våre for de skolepliktige barna, slik at barn skal få muligheten til å oppleve trivsel og mestring sammen med sine foreldre.
Styret

Fungerende leder: Trond Henrik Reitan
Telefon: 915 52 476
Epost: reitanth@online.no


Nestleder:
Beate Bolland Røe
Telefon: 95992847
Epost:
Beate.Bolland-Roe@melhus.kommune.noSekretær:
Sturla Mosand
Telefon: 91140854
Epost:

sturla@framgarden.no

Materialansvarlig:
Ann-Kristin Eggen
Telefon: 40545920
Epost:

Powered by: Bloc